Om förskolan

Grävlingen är en föräldrakooperativ förskola som ligger i Laholm. Verksamheten grundades 1989 och drivs i form av en ideell förening. Förskolan är till för familjer som, tillsammans med personalen, aktivt vill ta ansvar för sin barnomsorg.

Vår personalstyrka är erfaren och engagerad samt har en hög utbildningsnivå vilket är vår viktigaste garanti för att uppnå en utvecklande och positiv miljö för barnen.

Totalt har vi ca 25 barn som delas in i två stycken avdelningar. Myrgruppen är för barn upp till ca 4 år och Spökgruppen är för barn över 4 år. De håller till på var sin våning i huset, men har även många gemensamma aktiviteter i form av pedagogisk verksamhet och lek.

För att ansöka om förskoleplats hos Grävlingen kontaktar ni vår sekreterare som även är ansvarig för vår kö. Syskon till barn i förskolan har förtur till vakant plats. Övriga intag till vakant plats beslutas av styrelsen i enlighet med kommunala regler.

Uppgifter

Org. Nr.849201-4926
Bankgiro5637-6197

Bilder