Blanketter

Föräldrakooperativet Förskolan Grävlingen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med våra blanketter. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som bör göras enligt skollagen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna som lämnas i blanketterna hanteras av styrelsen och personalen så länge uppdraget är aktuellt, därefter gallras blanketterna. Handlingen hanteras enligt Föräldrakooperativet Förskolan Grävlingens dokumenthanteringsplan.
 
Som registrerad hos Föräldrakooperativet Förskolan Grävlingen har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse om dina personuppgifter. Du kan även vända dig till Föräldrakooperativet Förskolan Grävlingens dataskyddsombud, vår ordförande, om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller inte är nöjd med de åtgärder som vidtas. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud: ordforande@gravlingen.se