Julgranshuggning barn och personal

När: 5 december 2019

Årlig julgranshuggning. Mer info på Tyra.