Korvgrillning

Föräldramedverkan

Eftersom Grävlingen är ett föräldrakooperativ, hjälper alla medlemmar till med aktiviteter som frigör resurser till förmån för den pedagogiska verksamheten.

Föräldramedverkan innebär:
• cirka 10 timmars fixeriarbete per termin (ej matlagning eller löpande städning)
• medverkan i gemensamma fixardagar två gånger per år.
• löpande jour några veckor per år.
• medverkan i föreningsmöte/årsmöte cirka två gånger per år.

Vi har en fixaransvarig som fördelar uppgifter så rättvist som möjligt. Det kan til exempel vara lättare underhåll av fastigheten, eller gemensam storstädning en gång om året. Ambitionen är att dra nytta av medlemmarnas kunskaper. Under de gemensamma fixardagarna blir det inte bara jobb, utan det är ett viktigt forum för att ha trevligt tillsammans och lära känna de andra föräldrarna.

Det är troligt att någon representant från varje familj kommer att antingen ha en plats i styrelsen eller annat förtroendeuppdrag under sin medlemstid. Föreningsmöten annonseras via mail och bör besökas av minst en förälder. Protokoll från föreningsmöte och styrelsemöte delas ut till samtliga familjer. Alla i styrelsen har tystnadsplikt.

Eftersom Grävlingen är ett föräldrakooperativ hjälper alla medlemmar till.