Styrelsen

Det är styrelsens uppgift att representera föreningen genom att sköta den löpande samt strategiska förvaltningen i linje med föreningens stadgar samt antagen verksamhetsplan och budget för aktuellt år. Styrelsen består av fem personer samt två suppleanter.

Styrelse 2024

Funktion    Mailadress

Ordförande         ordforande@gravlingen.se
Sekreterare/Köansvarig     sekreterare@gravlingen.se
Fixaransvarig        fixeri@gravlingen.se
Personalansvarig       personalansv@gravlingen.se
Kassör          kassor@gravlingen.se

Namn      Telefonnummer

Mattias Alm        0725-79 85 22
Lina Pålsson          0733-89 03 05
Emil Nordblom         0730 - 31 22 50
Niklas Ternander           0735 - 37 05 04
John Björnberg           0704 - 94 50 40

Övriga funktioner 2024

Suppleanter Anders Lindbäck, Mikael Evertsson
ValberedningMikael Evertsson, Henrik Nilsson
FestkommittéLina Arvidsson
RevisorLudwig & CoMandatperiod: Ordförande, kassör samt personalansvarig väljs på två år, dock inte samma år. Övriga ledamöter, suppleanter och revisor väljs på ett år.