Styrelsen

Det är styrelsens uppgift att representera föreningen genom att sköta den löpande samt strategiska förvaltningen i linje med föreningens stadgar samt antagen verksamhetsplan och budget för aktuellt år. Styrelsen består av fem personer samt två suppleanter.

Styrelse 2023

Funktion

Ordförande
Sekreterare/Köansvarig
Fixaransvarig
Personalansvarig
Kassör

Namn

Mattias Alm
Lina Pålsson
Henrik Nilsson
Niklas Ternander
Anna Nilsson

Mailadress

ordforande@gravlingen.se
Sekreterare@gravlingen.se
fixeri@gravlingen.se
personalansv@gravlingen.se
kassor@gravlingen.se

Telefonnummer

0725-79 85 22
0733-890305
0706-10 95 96
0735-37 05 04
0702-872345

Övriga funktioner 2023

Suppleanter Marcus Jönsson, Mikael Evertsson
ValberedningMikael Evertsson, Frida Persson
FestkommittéElin Nilsson & Sofia Jönsson
RevisorLudwig & CoMandatperiod: Ordförande, kassör samt personalansvarig väljs på två år, dock inte samma år. Övriga ledamöter, suppleanter och revisor väljs på ett år.