Styrelsen

Det är styrelsens uppgift att representera föreningen genom att sköta den löpande samt strategiska förvaltningen i linje med föreningens stadgar samt antagen verksamhetsplan och budget för aktuellt år. Styrelsen består av fem personer samt två suppleanter.

Styrelse 2022

Funktion

Ordförande
Sekreterare/Köansvarig
Fixaransvarig
Personalansvarig
Kassör

Namn

Mattias Alm
Frida Persson
Henrik Nilsson
Niklas Ternander
Jenny Cedergren

Mailadress

ordforande@gravlingen.se
Sekreterare@gravlingen.se
fixeri@gravlingen.se
personalansv@gravlingen.se
kassor@gravlingen.se

Telefonnummer

0725-79 85 22
0702-07 79 62
0706-10 95 96
0735-37 05 04
0731-81 14 21

Övriga funktioner 2022

Suppleanter Marcus Jönsson, Mikael Evertsson
ValberedningOla Unosson, Mikael Evertsson
FestkommittéElin Nilsson & Sofia Jönsson
RevisorMartin Johansson, Företagsrevisorn i Laholm ABMandatperiod: Ordförande, kassör samt personalansvarig väljs på två år, dock inte samma år. Övriga ledamöter, suppleanter och revisor väljs på ett år.