Styrelsen

Det är styrelsens uppgift att representera föreningen genom att sköta den löpande samt strategiska förvaltningen i linje med föreningens stadgar samt antagen verksamhetsplan och budget för aktuellt år. Styrelsen består av fem personer samt två suppleanter.

Styrelse 2019

Funktion

Ordförande
Sekreterare/Köansvarig
Fixaransvarig
Personalansvarig
Kassör

Namn

Fredrik Johnsson
Frida Persson
Henrik Nilsson
Lena Henriksson
Jenny Cedergren

Mailadress

ordforande@gravlingen.se
Sekreterare/Köansvarig
fixeri@gravlingen.se
personalansv@gravlingen.se
kassor@gravlingen.se

Telefonnummer

0739-13 48 97
0702-07 79 62
0706-10 95 96
0704-13 66 69
0731-81 14 21

Övriga funktioner 2019

SuppleanterEmy Larsson & Tobias Lindqvist
ValberedningJenny Hjalmarsson & Mikael Evertsson
FestkommitéElin Nilsson & Sofia Jönsson
RevisorMartin Johansson, Företagsrevisorn i Laholm AB
RevisorssuppleantConny Hjalmarsson

Mandatperiod: Ordförande, kassör samt personalansvarig väljs på två år, dock inte samma år. Övriga ledamöter, suppleanter och revisor väljs på ett år.