Inskolning

Under barnets första tid på Grävlingen läggs grunden för det framtida och viktiga samarbetet mellan föräldrar, barn och personal. Inskolningstiden brukar vara i två veckor, men vi gör alltid en individuell bedömning utifrån barnets bästa i samråd med föräldrarna.

De första dagarna är barnet på förskolan korta stunder för att bekanta sig med den nya miljön. I slutet av perioden kan barnet klara av en hel dag på sin nya ”arbetsplats”. Under inskolningen är barnet med vid de vardagliga rutinerna såsom frukost, middag, utelek och eventuell sovstund – först under korta stunder och sedan successivt ökande.

Föräldrarna, som är med under inskolningen, kan avvika då och då så snart barnet börjar känna sig tryggt med personalen och de övriga barnen. Alla känslor vid den tillfälliga skilsmässan är helt naturliga och något som vi alla försöker arbeta oss igenom, lugnt och med mycket tålamod.