Pedagogik

På Grävlingen arbetar vi mycket med språket i den dagliga verksamheten och använder oss av TAKK-tecken som stöd. Grävlingens personal planerar verksamheten utifrån läroplansmålen samt efter barnens behov och intressen. Tillsyn av verksamheten sker kontinuerligt av Laholms kommun. Valet av aktiviteter beror på barngruppens sammansättning och utvecklingsnivå. Vi arbetar med öppna teman för att barnen ska få vara delaktiga och själva forska efter information bl.a. med hjälp av ipads.

Vi anser att det viktigt att ha nolltolerans mot alla former av kränkande behandling.

Genom bland annat samarbetsövningar arbetar vi för att alla ska ta väl hand om varandra. Den betydelsefulla egna leken ges också stort utrymme. För att öka barnens självständighet är de vardagliga rutinerna, såsom av- och påklädning, måltider, hygien och vilostunder viktiga inslag i det pedagogiska arbetet

Dokumentation och kommunikation sker till stor del via vår lärplattform TYRA. Det är en förskoleapp som man laddar ner till sin mobil eller surfplatta (fungerar för såväl Android som iOS). Den får man tillgång till vid inskolningen av barnet.

BARNEN PÅ GRÄVLINGEN:

  • Uppmuntras att vara rädda om varandra!
  • Utvecklar sin kunskap om språk, matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
  • Lär känna naturens djur, skiftningar och studerar den egna närmiljön.
  • Upplever ljud, musik och rytmik.
  • Leker utelekar och spelar teater.
  • Bakar, konstruerar, bygger, lägger pussel och spelar spel.
  • Tränar motorik, gympar och går promenader.
  • Fpr delta i avslappning, massage, rollekar och sagor.
  • Besöker eleverna på Barn- och fritidsprogrammet på Osbecksgymnasiet samt gör andra utflykter.
  • Lär genom leken!