Personal

Personalstyrkan på Grävlingen består av förskollärare och barnskötare samt ett köksbiträde och lokalvårdare. Vid behov kompletteras vårt team av vikarier som huvudsakligen har varit med oss under lång tid.

Personalen ger sig gärna i kast med nya utmaningar! De fortbildar sig kontinuerligt genom att gå olika utbildningar och kurser samt genom litteraturstudier. Elever från olika barnpedagogiska utbildningar välkomnas varmt till att göra en del av sin praktik hos oss på Grävlingen.

Lotta Sunnegård Bergman, Rektor
Stina Nilsson, Barnskötare (föräldraledig)
Johanna Davidsson, Barnskötare
Erica Fagerholm, Barnbiträde
Marlena Szpakowska, lokalvårdare
Jenny Juusola, Barnskötare
Mathilda Sunnegård, Förskollärare
Ida Åkerberg, Förskollärare
Vlora Zogaj, Köksbiträde (föräldraledig)
Karolina Fojut, Köksbiträde
 
All personal på Grävlingen har tystnadsplikt. Det innebär att ingen lämnar ut uppgifter om barnet eller deras föräldrar. Om anställda eller föräldrar får kännedom om att barn far illa i hemmet, har de skyldighet att anmäla det till socialtjänsten.