Rutiner

08.00
Frukost serveras och vi ser gärna att barnen är på plats tio minuter innan.

10.00
Fruktstund.

09-11 
Samling, projekt och utelek.

11.30
Lunch. Därefter sover de mindre barnen middag, medan de äldre vilar i källarens sällskapsrum.

14.30
Mellanmål serveras.

Under hela förmiddagen sker olika pedagogiska aktiviteter.

Barnen kan behöva ha en trygghetsleksak med till förskolan. Det kan vara en napp, filt, nalle eller liknande.
På måndagar kan barnen ta med en leksak som de får visa för sina kompisar! Kom ihåg att märka kläder och trygghetsleksaken med barnets namn.

Hämtning
Att vistas i grupp är tröttande för barnet, som kanske får en längre arbetsdag än du själv. Fördröj därför inte hämtningen!

OBS! Mycket viktigt! Meddela alltid personalen om någon annan än du själv hämtar barnet.