Värderingar

Vi på Grävlingen är naturvänner och tillbringar mycket tid utomhus. Vi försöker ge barnen en känsla för ortens kulturarv genom att låta barnen ta del av bondekulturens seder och traditioner.

Vi använder gärna naturmaterial i lek och skapande. Vi lär barnen att återanvända så mycket som möjligt av vardagens förbrukningsmaterial. Miljövård och naturkunskap kommer då in på ett naturligt sätt.

Vi är för fritt skapande och försöker undvika mallar, likriktning och tävlingstänkande. Det blir även mycket av rörelse, musik, drama, färg och form. Barnen uppmuntras till fritt tänkande, generositet och humor.

Målet är förskolan ska vara lärorik, trygg och rolig för barnen. Vi vill också förmedla att varje barn ska respekteras lika mycket som en vuxen. Vi är motståndare till tjat, hot, straff och ironi.

Om allt detta ovan nämnda kan genomföras så tror vi att våra barn har en stor chans att klara av kommande med- och
motgångar i livet!
"En gång grävling - alltid grävling!"