Vid sjukdom

Infektionsrisken är i regel större för förskolebarn än andra. Minska därför smittorisken genom att ha barnet hemma vid
infektioner och virus. Vi ser även gärna att syskon till sjuka barn vars föräldrar är hemma för vård av barn, är lediga eller kommer till förskolan 5 timmar (kl. 9-14).

När barnet börjar en penicillinbehandling ska det vara hemma minst två dygn.

Efter feber ska barnet stanna hemma minst ett dygn.

Vid maginfluensa, diarré eller kräkningar måste barnet vara hemma i 48 timmar efter senaste symtom. Även syskon till magsjuka barn (eller andra familjemedlemmar) är hemma vid magsjuka för att minska smittspridning.

Viktigt att tänka på är att barnet ska orka med samvaron och den dagliga verksamheten med alla barn och vuxna samt även klara utomhusvistelse året om!